Elektroniczna skrzynka podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) Urząd Gminy w Suchożebrach uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą * na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Aby wysłać do urzędu dokument za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej należy wejść na stronę  www.epuap.gov.pl zalogować się i wybrać zakładkę Katalog usług następnie z listy usług: wg podziału terytorialnego → woj. mazowieckie →  powiat siedlecki → Suchożebry i skorzystać z udostępnionego formularza elektronicznego. Wypełniony formularz należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez uprawnionego polskiego wystawcę.

UWAGA! 
Należy także pamiętać, że aby móc skorzystać z tej formy kontaktu z urzędem, należy założyć konto użytkownika na platformie ePUAP
- www.epuap.gov.pl, postępując zgodnie z zamieszczonymi w serwisie instrukcjami – konto jest bezpłatne.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Gminy w Suchożebrach:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.

2. Akceptowalne formaty załączników to:

·  doc, txt, rtf, pdf

·  xls,

·  gif, tif, jpg,

·  zip, rar

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

5. Dostarczony dokument elektroniczny musi zawierać zgodne z prawdą dane osobowe osoby składającej oraz musi odpowiadać zakresowi użytkowemu określonemu przez urząd w formie odpowiednich wzorów wymaganych do wszczęcia i załatwienia sprawy. W przypadku braku kompletu dokumentów strona będzie wzywana do ich uzupełnienia.

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 4906