Aktualności - archiwum

Wybierz rok

Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2019 roku.

Badania ankietowe realizowane przez Urząd Statystyczny w Warszawie mają charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Aktywny udział w badaniach przedkłada się na wielkość wskaźników ekonomicznych min. umożliwiających ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej, wspierającej proces...

Ogłoszenie dotyczące przyjmowania wniosków rolników o szacowanie strat w uprawach rolnych powstalych przez grad.

Wójt Gminy Suchożebry niniejszym informuję o możliwosci składania wniosków o szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym - grad. Wnioski należy skaldać w terminie do 17 lipca 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Suchożebrach, pok. nr 16 (sekretariat) w godzinach od 730 - 1530. Wniosek...

Ogłoszenie dotyczące przyjmowania wniosków rolników o szacowanie strat powstałych przez przymrozki wiosenne.

Wójt Gminy Suchożebry niniejszym informuje o możliwość składania wniosków o szacowanie szkód w uprawach spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – przymrozki wiosenne. Wnioski należy składać w terminie do 22 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Suchożebry, pokój nr 16 (s