Komunikaty - archiwum

Wybierz rok

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE „PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY SUCHOŻEBRY W 2018 ROKU”.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchożebry w 2018 roku". Wójt Gminy Suchożebry zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest...

Zawiadomienie Wójta Gminy Suchożebry o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość na terenie gminy.

Wójt Gminy Suchożebry zawiadamia, że uchwałą Rady Gminy Suchożebry Nr XXVII/216/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty – od dnia 1 stycznia 2018 r. zostały zmienione stawki opłaty za gospodarowan

Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Rada Gminy Suchożebry na sesji w dniu 6 lutego 2017 r. uchwaliła m.in. uchwałę nr XXI/171/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

KONSULTACJE SPOŁECZNE „PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZETAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZAT NA TERENIE GMINY SUCHOŻEBRY W 2017 ROKU”

Wójt Gminy Suchożebry zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchożebry w 2017 roku". Zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest...

Jakość powietrza - Zalecenia dla ludności

W związku z utrzymywaniem się wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza na obszarze województwa mazowieckiego prosimy stosować się do poniższych zaleceń. Zalecenia dla ludności przy zanieczyszczonym powietrzu. Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczys