Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr 33/V/2015 Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wykazu okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej

Gminę Suchożebry obejmuje dwumandatowy okręg wyborczy nr 224. Siedziba Komisji Okręgowej znajduje się w Urzędzie Gminy w Suchożebrach przy ul. A. Ogińskiej 11. W załączeniu treść uchwały z załącznikiem zawierającym wykaz ok

Ogłoszenie o naborze członków Okręgowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej

Kandydaci chętni do pracy w komisji moga zgłaszać swój udział do dnia 5 czerwca 2019 r. Kandydatem może być podatnik podatku rolnego, nie kandydujący do izby. W skład komisji nie moga wchodzić osoby kandydujące w wyborach do rady powiatowej oraz ich najbliższa rodzina (wstępni i zstępni). Praca w komisji okręgowej, zgodnie z...

Ogłoszenie o wyborach do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r.

Ogłoszenie o wyborach oraz konieczne dokumenty zgłoszenia kandydata znajdują się w załącznikach poniżej.

VIII Sesja Rady Gminy Suchożebry

Zapraszam na obrady VIII sesji Rady Gminy Suchożebry, która odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchożebry. Przyjęty porządek obrad:

Informacja Wójta Gminy Suchożebry w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników

Wójt Gminy Suchożebry informuje, że w dniu 30 czerwca 2019 r. upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników. Zasady wyborów ławników oraz tryb zgłaszania kandydatów na ławników określają przepisy: Ustawa z dnia

MAMMOBUS W SUCHOŻEBRACH - 28.06.2019 r.

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie w wieku 50-69 lat, na bezpłatną mammografię wykonywaną w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi, finansowanego przez NFZ. Mammobus będzie ustawiony na parkingu przy Urzędzie Gminy Suchożebry ul. A. Ogińskiej 11 w dniu

Postanowienie Nr 138/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Pierwsze posiedzenie Obwodych Komisji Wyborczych: Nr 1 w Suchożebrach Nr 2 w Krynicy Nr 3 w Krześlinie Nr 4 w Suchożebrach zgodnie z treścią postanowienia Komisarza Wyborczego w Siedlcach I odbędą się 20 maja 2019 r. o g. 14.00 w Urzędzie Gminy Suchożebry, ul. A. Ogińskiej 11 (sala konferencyjna - parter.)