Aktualności (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Suchożebry z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie, na rok 2020.

Wójt Gminy Suchożebry ogłasza konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Suchożebry z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie, na rok 2020. Przedmiot konsultacji: Program...

Bezpłatne szkolenie „FORMALNO-PRAWNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH”

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku wraz z Partnerami zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „FORMALNO-PRAWNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH” Szkolenie dedykowane jest członkom Kół Gospodyń Wiejskich ale też tym, którzy dopiero myślą o założeniu Koła. Termin szkolenia:...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Suchożebry w 2019 roku

Treść rozstrzygnięcia w załączonym Zarządzeniu Nr 62/2019 Wójta Gminy Suchożebry z dnia 4 października 2019 r.

POSTANOWIENIE NR 314/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Suchożebrach - Załącznik Nr 78 do Postanowienia Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Krynicy - Załącznik Nr 79 do Postanowienia Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Krześlinie - Załącznik Nr 80 do Postanowienia Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Suchożebrach - Załącznik Nr 81 do Postanowienia

XII Sesja Rady Gminy Suchożebry

Zapraszam na obrady XII sesji Rady Gminy Suchożebry, która odbędzie się w dniu 26 września 2019 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchożebry. Porządek obrad Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Wnioski do porządku obrad. Uroczyste wręczenie nagród mieszkańcom gminy za osiągnięcia...