Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o opłatach za odpady w 2020 roku

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące styczeń, luty i marzec 2020r. obowiązuje w wysokości dotychczasowej tj. 8 zł od jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny. Opłatę za rok 2020 należy uiszczać na wyodrębniony rachunek bankowy o numerze: 55 9221 0000 0130 0215 2000 0670 Od dnia...

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami

Informacje i załaczniki w linku https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-uprawnieniach-wyborcow-niepelnosprawnych-wraz-z-zalacznikami

Wybory sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Podnieśno

W związku z Zarządzeniem Nr 9/2020 Wójta Gminy Suchożebry z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Podnieśno w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej z a w i a d a m i a m, że w dniu 24 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godz

XVII Sesja Rady Gminy Suchożebry

XVII sesja Rady Gminy Suchożebry zwołana na wniosek wójta gminy, odbędzie się w dniu 12 lutego 2020 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Suchożebrach. Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Głosowanie uchwał w sprawie: a) określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów...

Zebranie wiejskie w miejscowości Podnieśno

W związku z Zarządzeniem Nr 7/2020 Wójta Gminy Suchożebry z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przyjęcia rezygnacji sołtysa z pełnionej funkcji z a w i a d a m i a m, że w dniu 12 lutego 2020 r. (środa) o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej w Podnieśnie odbędzie się Zebranie Wiejskie mieszkańców...

Bezpieczeństwo dzieci podczas ferii: 10 porad policjanta

Link do filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=3UMLbjkEzAE