Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Wójta Gminy Suchożebry o ograniczaniu wizyt w Urzędzie Gminy w Suchożebrach

UWAGA W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS – CoV-2 Wójt Gminy Suchożebry zwraca się z apelem do interesantów Urzędu Gminy w Suchożebrach o ograniczenie wizyt w urzędzie wyłącznie do spraw wymagających osobistego stawiennictwa. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 025 631 45 15 i przy...

Zawieszenie działalności Klubu Dziecięcego w Suchożebrach

W związku z poleceniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 marca 2020r. wydanym na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz.374) zawiesza...

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Na terenie Gminy Suchożebry odbędzie się mobilna zbiórka mebli, odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z podanym niżej harmonogramem: - 23 marca 2020r. – Krynica, Sosna-Korabie, Sosna-Trojanki, Sosna-Kozółki, Podnieśno, Stany Małe, Stany Duże, Sosna-Kicki; - 24 marca...

Informacja o opłatach za odpady w 2020 roku

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące styczeń, luty i marzec 2020r. obowiązuje w wysokości dotychczasowej tj. 8 zł od jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny. Opłatę za rok 2020 należy uiszczać na wyodrębniony rachunek bankowy o numerze: 55 9221 0000 0130 0215 2000 0670 Od dnia...

Wybory sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Podnieśno

W związku z Zarządzeniem Nr 9/2020 Wójta Gminy Suchożebry z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Podnieśno w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej z a w i a d a m i a m, że w dniu 24 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godz