Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

XVI Sesja Rady Gminy Suchożebry

Zapraszam na obrady XVI sesji Rady Gminy Suchożebry, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchożebry. Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Zgłaszanie uwag do protokołu z XV sesji Rady Gminy Suchożebry....

Opłaty za odpady - zmiana rachunku bankowego do wpłat

Zmiana rachunku bankowego, na który należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego,