Aktualności (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt "Ja w internecie"

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA: Rodzic w internecie Czy wiesz, co Twoje dziecko robi w sieci? Szkolenie „Rodzic w internecie” przeznaczone jest dla rodziców chcących chronić swoje dzieci przed realnymi zagrożeniami, które wiążą się z korzystaniem z internetu. W specjalnym kursie poświęconym m.in. zwalczaniu cyberp...

X Sesja Rady Gminy Suchożebry

Zapraszam na obrady X sesji Rady Gminy Suchożebry, która odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2019 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchożebry. Porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Wnioski do porządku obrad. Zgłaszanie uwag do protokołu z IX sesji Rady Gminy Suchożebry. Informacja...

ŚWIADCZENIE DOBRY START

ŚWIADCZENIE DOBRY START Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” świadczenie dobry start przysługuje: 1) rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy...

IX Sesja Rady Gminy Suchożebry

Zapraszam na obrady IX sesji Rady Gminy Suchożebry, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchożebry.

Debata nad Raportem o stanie Gminy Suchożebry za 2018

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Suchożebry przedstawia Radzie Gminy Suchożebry Raport o stanie Gminy Suchożebry za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.