Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

XIII Sesja Rady Gminy Suchożebry

Zapraszam na obrady XIII sesji Rady Gminy Suchożebry, która odbędzie się w dniu 31 października 2019 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchożebry. Porządek obrad Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Wnioski do porządku obrad. Zgłaszanie uwag do protokołu z XII sesji Rady Gminy Suchożebry. Informacja...

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

OGŁOSZENIE W związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naborem wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” Gm

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Suchożebry z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie, na rok 2020.

Wójt Gminy Suchożebry ogłasza konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Suchożebry z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie, na rok 2020. Przedmiot konsultacji: Program...

Bezpłatne szkolenie „FORMALNO-PRAWNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH”

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku wraz z Partnerami zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „FORMALNO-PRAWNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH” Szkolenie dedykowane jest członkom Kół Gospodyń Wiejskich ale też tym, którzy dopiero myślą o założeniu Koła. Termin szkolenia:...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Suchożebry w 2019 roku

Treść rozstrzygnięcia w załączonym Zarządzeniu Nr 62/2019 Wójta Gminy Suchożebry z dnia 4 października 2019 r.