Aktualności (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Wójta Gminy Suchożebry w sprawie informacji o wpłynięciu do tutejszego urzędu oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przez Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Podnieśnie.

Wójt Gminy Suchożebry informuje, iż w dniu 16.04.2019 r. do Urzędu Gminy wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. Obchody 50-lecia OSP Podnieśno, złożona przez Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Podnieśnie. Oferta została złożona w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego...

ZMIANA TERMINU TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR WÓJTA GMINY SUCHOŻEBRY

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn niezależnych wystąpiła konieczność zmiany terminu zaplanowanego na 14 kwietnia 2019 r. Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Suchożebry. Turniej odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00. Miejsce bez zmian.

VI Sesja Rady Gminy Suchożebry

Transmisja z obrad

V Sesja Rady Gminy Suchożebry

Transmisja z obrad

Informacja dla osób wnioskujących o wydanie dowodu osobistego

Uwaga, wszystkie dowody osobiste, które zostaną wydane na podstawie wniosków złożonych od 4 marca 2019 r. będą miały warstwę elektroniczną. To zmiana wymagająca technicznych prac serwisowych. Staramy się je skrócić do koniecznego minimum. WAŻNE: jeżeli złożysz wniosek o nowy dowód osobisty przed 4 marca 2019...