Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Suchożebry w 2019 roku.

Wójt Gminy Suchożebry ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie: 1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 3)...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Suchożebry w 2019 roku.

Wójt Gminy Suchożebry informuje, że dnia 30 sierpnia 2019 r. Zarządzeniem Nr 56/2019 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Suchożebry w 2019 roku w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, nauki, edukacji, oświaty...

XI Sesja Rady Gminy Suchożebry

Przewodniczący Rady Gminy Suchożebry zawiadamia, iż działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz §7 ust. 1 i ust. 6 Statutu Gminy Suchożebry (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 11209, z 2018 poz. 86, z 2019 poz. 568), na wniosek Wójta Gminy Suchożebry zwołuje...

Projekt "Ja w internecie"

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA: Rodzic w internecie Czy wiesz, co Twoje dziecko robi w sieci? Szkolenie „Rodzic w internecie” przeznaczone jest dla rodziców chcących chronić swoje dzieci przed realnymi zagrożeniami, które wiążą się z korzystaniem z internetu. W specjalnym kursie poświęconym m.in. zwalczaniu cyberp...

X Sesja Rady Gminy Suchożebry

Zapraszam na obrady X sesji Rady Gminy Suchożebry, która odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2019 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchożebry. Porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Wnioski do porządku obrad. Zgłaszanie uwag do protokołu z IX sesji Rady Gminy Suchożebry. Informacja...