Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

IX Sesja Rady Gminy Suchożebry

Zapraszam na obrady IX sesji Rady Gminy Suchożebry, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchożebry.

Debata nad Raportem o stanie Gminy Suchożebry za 2018

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Suchożebry przedstawia Radzie Gminy Suchożebry Raport o stanie Gminy Suchożebry za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

INFORMACJA o wyłożeniu do wglądu spisu członków Izby Rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej

Wójt Gminy Suchożebry informuje, że w dniach 12.06.2019r. – 18.06.2019r. w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 1, będzie wyłożony do wglądu, spis członków izby rolniczej uprawnionych

Uchwała Nr 33/V/2015 Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wykazu okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej

Gminę Suchożebry obejmuje dwumandatowy okręg wyborczy nr 224. Siedziba Komisji Okręgowej znajduje się w Urzędzie Gminy w Suchożebrach przy ul. A. Ogińskiej 11. W załączeniu treść uchwały z załącznikiem zawierającym wykaz ok

Ogłoszenie o naborze członków Okręgowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej

Kandydaci chętni do pracy w komisji moga zgłaszać swój udział do dnia 5 czerwca 2019 r. Kandydatem może być podatnik podatku rolnego, nie kandydujący do izby. W skład komisji nie moga wchodzić osoby kandydujące w wyborach do rady powiatowej oraz ich najbliższa rodzina (wstępni i zstępni). Praca w komisji okręgowej, zgodnie z...

Ogłoszenie o wyborach do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r.

Ogłoszenie o wyborach oraz konieczne dokumenty zgłoszenia kandydata znajdują się w załącznikach poniżej.