Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

XXXIII sesja Rady Gminy Suchożebry

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 t.j. ze zm.) oraz §7 ust. 1 i ust. 6 Statutu Gminy Suchożebry (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11209 z dnia 5.12.2017 r.) zwołuję obrady XXXIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry, która odbędzie się w dniu 23 lipca...

HARMONOGRAM PRACY KOMISJI SZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH GRADEM

HARMONOGRAM PRACY KOMISJI SZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH GRADEM 10.07.2018r. Wola Suchożebrska 10.07.2018r. Krześlin 10.07.2018r. Kopcie Komisja rozpoczyna pracę o godz. 900 na terenie danego sołectwa. WÓJT GMINY SUCHOŻEBRY /-/ Jacek Świrski

Harmonogram prac komisji szacowania szkód spowodowanych suszą

HARMONOGRAM PRACY KOMISJI SZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH SUSZĄ 10.07.2018r. Sosna Kozółki 10.07.2018r. Sosna Trojanki 10.07.2018r. Sosna Korabie 11.07.2018r Nakory 12.07.2018r. Brzozów 13.07.2018r Krynica 16.07.2018r. Suchożebry 16.07.2018r. Wola Suchożebrska 16.07.2018r. Kopcie 17.07.2018r. Borki Siedleckie 17.07.2018r....

XXXII sesja Rady Gminy Suchożebry

Zapraszam na obrady XXXII sesji zwyczajnej Rady Gminy Suchożebry, która odbędzie się w dniu 4 lipca 2018 roku (środa), godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchożebry. Porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Wnioski do porządku obrad. Zgłaszanie uwag do protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Suchożebry. Informacja...

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2019 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu...

Zarejestruj narodziny swojego dziecka online

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online! Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut. Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21...