Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

III Sesja Rady Gminy Suchożebry

Zapraszam na obrady III sesji zwyczajnej Rady Gminy Suchożebry, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2018 roku (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchożebry. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Zgłaszanie uwag do protokołu z II sesji Rady...

Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 10 grudnia 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy: Bielany, Domanice, Repki, Sterdyń, Suchożebry i w wyborach do Rady Powiatu Sokołowskiego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Sprawozdanie Komitetu Wyborczego Wyborców "Nic o Nas Bez Nas" uczestniczącego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy Suchożebry, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., będzie udostępniane do wglądu na wniosek zainteresowanych podmiotów w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego...

Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 3 grudnia 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy: Bielany, Sabnie, Suchożebry i Wodynie, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Sprawozdanie Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólna Gmina, uczestniczącego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy Suchożebry, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., będzie udostępniane do wglądu na wniosek zainteresowanych podmiotów w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego...

Konkurs "Chatka z Piernika w Bożonarodzeniowej Szacie".

Zapraszam wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Suchożebrach. Szczególy w załączniku...

II sesja Rady Gminy Suchożebry

Transmisja z obrad II sesji cz. 1 Transmisja z obrad II sesji cz. 2 Nagranie z obrad w serwisie YouTube Wykazy głosowania poszczególnych uchwał w załącznikach poniżej. Zapraszam na obrady II sesji zwyczajnej Rady Gminy Suchożebry, która odbędzie się w dniu 7 grudnia 2018 roku (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej...

Raport "Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS w województwie mazowieckim"

Zachęcamy do zapoznania się z raportem "Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS w województwie mazowieckim" przygotowanym przez Zespół ds. realizacji Krajowego Zapobiegania Zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w Województwie Mazowieckim.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlce I z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin i rad miast.

Zawiadamiam, iż zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego Siedlce I z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin i rad miast, I sesja Rady Gminy Suchożebry wybranej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., odbędzie w dniu 23...