Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Centralny Rejestr Absolwentów Zdrowia Publicznego (CRAZP)

Szanowni Państwo, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny uruchamia dobrowolny Centralny Rejestr Absolwentów Zdrowia Publicznego (CRAZP). W ramach prowadzonych działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących nowego narzędzia/aplikacji w zdrowiu publicznym na stronie internetowej NIZP-PZH oraz na profilu...

Bezpłatne usługi dla przedsiębiorców, którzy przechodzą trudności w prowadzeniu swojego biznesu lub szukają pomysłu na dalszy rozwój.

Usługi świadczą doświadczeni konsultanci i mentorzy w ramach projektu Early Warning Europe, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundację Firmy Rodzinne. O wsparcie w ramach Projektu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy działający na terenie Polski, którzy na skutek dynamiki rynku,...

IV Sesja Rady Gminy Suchożebry

Transmisja z obrad Zapraszam na obrady IV sesji zwyczajnej Rady Gminy Suchożebry, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2019 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchożebry. Porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Wnioski do porządku obrad. Zgłaszanie uwag do protokołu z III...

Informacja dot. Karty Dużej Rodziny

Suchożebry 02.01.2019 r. I N F O R M A C J A Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od Nowego Roku karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. Wnioski dostępne są w Gminnym Ośrodku...

Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 14 stycznia 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy: Ceranów, Mokobody, Sabnie, Stara Kornica, Siedlce, Skórzec, Suchożebry i Wiśniew, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Sprawozdanie Komitetu Wyborczego Wyborców Uczciwa gmina Suchożebry uczestniczącego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy Suchożebry, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., będzie udostępniane do wglądu na wniosek zainteresowanych podmiotów w siedzibie Delegatury Krajowego Biura...

Terminy przeprowadzenia naboru do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020

1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu. 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa...

Terminy przeprowadzenia naboru dzieci do przedszkoli i punktów przedszkolnych

Nabór dzieci do przedszkoli, punktów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020 będzie prowadzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2019 Wójta Gminy Suchożebry z dnia 14 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020...