Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych działających na terenie Mazowsza

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych w tym ochotniczych straży pożarnych i kół gospodyń wiejskich do udziału w spotkaniu informacyjnym w zakresie: współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. naboru przedstawicieli organizacji...

Bezpłatne szkolenie „FORMALNO-PRAWNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH”

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku wraz z Partnerami zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „FORMALNO-PRAWNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH” Szkolenie dedykowane jest członkom Kół Gospodyń Wiejskich ale też tym, którzy dopiero myślą o założeniu Koła. Termin szkolenia:...

XVII edycja Konkursu Ekologicznego „Mazowieckie Krajobrazy”

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego do udziału w XVII edycji Konkursu Ekologicznego "Mazowieckie Krajobrazy".

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Suchożebry w 2019 roku

Treść rozstrzygnięcia w załączonym Zarządzeniu Nr 62/2019 Wójta Gminy Suchożebry z dnia 4 października 2019 r.

Rekrutacja do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o powołaniu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Poniżej przedstawiam Państwu podstawowe informacje o Sejmiku: Kto może ubiegać się o mandat radnego? każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej lub ponad

POSTANOWIENIE NR 314/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Suchożebrach - Załącznik Nr 78 do Postanowienia Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Krynicy - Załącznik Nr 79 do Postanowienia Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Krześlinie - Załącznik Nr 80 do Postanowienia Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Suchożebrach - Załącznik Nr 81 do Postanowienia

XII Sesja Rady Gminy Suchożebry

Zapraszam na obrady XII sesji Rady Gminy Suchożebry, która odbędzie się w dniu 26 września 2019 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchożebry. Porządek obrad Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Wnioski do porządku obrad. Uroczyste wręczenie nagród mieszkańcom gminy za osiągnięcia...

Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gminy Suchożebry podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego...