Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ostatni dnień na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie

Dobiega końca tegoroczna kampania składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW. 10 lipca jest ostatnim możliwym dniem na ich złożenie. Tego dnia przyjmujące dokumenty biura powiatowe ARiMR będą otwarte do godz. 19:00. Zostało zaledwie kilka dni na złożenie wniosku w przedłużonej kampanii dopłat bezpośrednich ...

Krajowy webinar „Dotacje dla rolnictwa” – ruszył cykl szkoleń online

7 lipca ARiMR rozpoczęła cykl internetowych seminariów kierowanych do rolników zainteresowanych programami pomocowymi oferowanymi przez Agencję. Spotkania potrwają do 10 lipca. Krajowy webinar „Dotacje dla rolnictwa” to projekt realizowany w ramach strategii cyfryzacji Agencja 4.0 i promowania kontaktów z beneficjentami...

Zmiana terminu składania wniosków o o przyznanie stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz terminu posiedzenia Komisji stypendialnej w roku 2020

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XIX/139/2020 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz terminu posiedzenia Komisji stypendialnej w roku 2020: - termin składania wniosków o przyznanie stypendium w 2020 r. upływa 14 sierpnia 2020 r. - termin posiedzenia...

Zmiana terminu składania wniosków o nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe.

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XIX/138/2020 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe, termin składania wniosków w 2020 roku upływa 31 lipca 2020 r. Zmiana terminu dotyczy wyłącznie roku 2020. Pozostałe zasady, warunki i tryb...

O nawadnianiu gospodarstw i nie tylko, czyli cykl szkoleń online dla rolników

20 lipca 2020 r. kończy się w oddziałach regionalnych ARiMR nabór wniosków o dotacje na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o ten rodzaj wsparcia, a mają kłopot z wypełnieniem wniosku, będą mogli dowiedzieć się, jak to poprawnie zrobić podczas cyklu szkoleń online. Webinaria „Dotacje...

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE SUCHOŻEBRY NA ROK 2020

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE SUCHOŻEBRY &n

Zaproszenie do współtworzenia Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad...