Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Suchożebry w sprawie informacji o wpłynięciu do tutejszego urzędu oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przez Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Podnieśnie.

 

Wójt Gminy Suchożebry  informuje, iż w dniu 16.04.2019 r. do Urzędu Gminy wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. Obchody 50-lecia OSP Podnieśno, złożona przez Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Podnieśnie.

Oferta została złożona w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), zgodnie z którym organ może zlecić realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu. Zgodnie z tym artykułem w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.

Oferta została zamieszczona na stronie internetowej Gminy Suchożebry, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Suchożebry, 16.04.2019 r.


Wójt Gminy

/-/ Krzysztof BujalskiZałączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 kwietnia 2019 15:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Sopińska
Ilość wyświetleń: 341
16 kwietnia 2019 15:35 (Małgorzata Sopińska) - Dodanie załącznika [20190416151609.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 kwietnia 2019 15:34 (Małgorzata Sopińska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)