Aktualności

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Suchożebry z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie, na rok 2020.

Wójt Gminy Suchożebry ogłasza konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Suchożebry z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie, na rok 2020.


Przedmiot konsultacji:
Program współpracy Gminy Suchożebry z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2020, zwany dalej Programem.


Termin konsultacji:
Od 28 października do 15 listopada 2019 r.


Forma Konsultacji:
Zamieszczenie projektu Programu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Suchożebry, do którego opinie i wnioski należy zgłaszać pisemnie wg załączonego formularza na adres Urzędu Gminy w Suchożebrach ul. A. Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry p. 19 lub mailowo na adres msopinska@suchozebry.pl


Uprawnieni do udziału w konsultacjach:
W zakresie swojej działalności statutowej, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie gminy Suchożebry.


Załączniki do ogłoszenia:
1. Projekt programu
2. Formularz konsultacji


Podstawa prawna konsultacji:
art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 poz. 688, 1570), oraz uchwała nr XXVIII/178/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Wójt
/-/ Krzysztof Bujalski

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 października 2019 13:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Sopińska
Ilość wyświetleń: 155
21 października 2019 13:52 (Małgorzata Sopińska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 października 2019 13:50 (Małgorzata Sopińska) - Usunięcie załącznika [ogloszenie_o_konsultacjach_programu_na_2020_r.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 października 2019 13:50 (Małgorzata Sopińska) - Dodanie załącznika [formularz_konsultacji_programu_na_2020.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)