Aktualności

Opłaty za odpady - zmiana rachunku bankowego do wpłat

Zmiana rachunku bankowego, na który należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z powyższym od dnia 1 stycznia 2020 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek bankowy o numerze:  

                                           

55  9221 0000  0130 0215  2000 0670


Wpłaty pozostałych zobowiązań (podatek, opłata skarbowa, czynsze i inne)  należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.

                                                                                                                      Wójt

                                                                                                          /-/ Krzysztof Bujalski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 grudnia 2019 08:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Rawa
Ilość wyświetleń: 126
23 grudnia 2019 08:49 (Agnieszka Rawa) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 grudnia 2019 08:48 (Agnieszka Rawa) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 grudnia 2019 08:48 (Agnieszka Rawa) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)