Aktualności

Wybory sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Podnieśno

 

W związku z Zarządzeniem Nr 9/2020 Wójta Gminy Suchożebry z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Podnieśno w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej  

z a w i a d a m i a m,

 

że w dniu 24 lutego 2020 r.  (poniedziałek) o godz. 15.30 
w świetlicy wiejskiej w Podnieśnie odbędzie się Zebranie Wiejskie mieszkańców wsi Podnieśno w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

 

Do ważności uchwały niezbędna jest obecność co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze do rady gminy.

 

W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się
w II terminie, w tym samym dniu i miejscu o godz. 16.00.

 

Uprzejmie proszę o obecność wszystkich mieszkańców wsi uprawnionych do udziału w głosowaniu.

 

Suchożebry, dnia 17 lutego 2020 r.

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Bujalski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lutego 2020 09:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Sopińska
Ilość wyświetleń: 110
17 lutego 2020 09:29 (Małgorzata Sopińska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)