Aktualności

Informacja o opłatach za odpady w 2020 roku

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące styczeń, luty i marzec 2020r. obowiązuje w wysokości dotychczasowej tj. 8 zł od jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny. Opłatę za rok 2020 należy uiszczać na wyodrębniony rachunek bankowy o numerze:

55 9221 0000 0130 0215 2000 0670

Od dnia 1 kwietnia 2020r. będzie obowiązywać nowa stawka za odbiór odpadów komunalnych ustalona uchwałą nr XVII/123/2020 Rady Gminy Suchożebry z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia opłaty podwyższonej.

Miesięczna stawka tej opłaty została ustalona, zgodnie z ww. uchwałą, w wysokości 14 zł od jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 lutego 2020 13:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Rawa
Ilość wyświetleń: 31
20 lutego 2020 13:40 (Agnieszka Rawa) - Dodanie załącznika [uchwala_stawki_oplat_za_odpady.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lutego 2020 13:39 (Agnieszka Rawa) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lutego 2020 13:38 (Agnieszka Rawa) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)