Aktualności

Zmiana terminu składania wniosków o nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe.

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XIX/138/2020 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe, termin składania wniosków w 2020 roku upływa 31 lipca 2020 r.


Zmiana terminu dotyczy wyłącznie roku 2020.

 

Pozostałe zasady, warunki i tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród i wyróżnień nie uległy zmianie i są określone w Regulaminie przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu stanowiacym załacznik do UCHWAŁY NR V/35/2019 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, opublikowanej pod adresem  http://bip.suchozebry.pl/wiadomosci/498/wiadomosc/467379/uchwala_nr_v352019_rady_gminy_suchozebry_z_dnia_27_marca_2019_r_


Nagrodę może otrzymać mieszkaniec gminy Suchożebry reprezentujący dyscyplinę sportową indywidualną lub w grze zespołowej mającą szczególne znaczenie dla gminy Suchożebry (tj. piłka nożna, siatkowa, tenis stołowy, lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów, zapasy, sporty walki), który uzyskał jeden z następujących wyników:

1) 1 – 6 miejsce w zawodach międzynarodowych rangi mistrzowskiej lub jest członkiem reprezentacji Polski – 1 500 zł,

2) 1 – 3 miejsce w zawodach ogólnopolskich – 1 200 zł,

3) 1 - 3 miejsce w zawodach wojewódzkich – 1 000 zł.

 

Nagrodę w wysokości 1000 zł może otrzymać również trener prowadzący szkolenie zawodników, osiągających wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach mających szczególne znaczenie dla gminy Suchożebry lub działacz sportowy za szczególne zasługi w rozwoju sportu na terenie gminy Suchożebry oraz przyczynianie się do osiągnięcia wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym i sukcesów sportowych osób fizycznych.

 

Wyróżnienia mogą być przyznane dla osób fizycznych będących mieszkańcami gminy Suchożebry osiągających wyniki sportowe na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim; trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wyniki sportowe, oraz działaczy sportowych wyróżniających się pracą na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Suchożebry.

 

Wniosek o nagrodę lub wyróżnienie powinien zawierać: dane Wnioskodawcy, dane Kandydata (imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, dyscyplinę sportową, osiągnięcia sportowe), uzasadnienie i podpis wnioskodawcy.

Do wniosku należy dołączyć  kserokopie dyplomów potwierdzających osiągnięcia kandydatów do nagrody lub wyróżnień oraz oświadczenia kandydata, lub jego rodzica/opiekuna prawnego, które zawiera wyrażenie zgody na zgłoszenie jego kandydatury oraz na przetwarzanie danych osobowych - przykładowy wniosek w załączniku poniżej.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody/wyróżnienia mogą wystąpić:

1) komisja Spraw Społcznych i Porządku Publicznego Rady Gminy Suchożebry,

2) zawodnik lub rodzic/prawny opiekun małoletniego zawodnika,

3) klub sportowy,

4) dyrektor szkoły.

 

Treść UCHWAŁY NR XIX/138/2020 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lipca 2020 13:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Sopińska
Ilość wyświetleń: 46
09 lipca 2020 13:50 (Małgorzata Sopińska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lipca 2020 13:20 (Małgorzata Sopińska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lipca 2020 13:19 (Małgorzata Sopińska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)