Aktualności

XX sesja Rady Gminy Suchożebry

XX sesja Rady Gminy Suchożebry odbędzie się w  dniu  4 sierpnia 2020 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Suchożebrach

 

Porządek obrad

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Zgłaszanie uwag do protokołu z XIX sesji Rady Gminy Suchożebry.

4.Informacje Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami.

5.Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy Suchożebry.

6.Przedstawienie bieżącej sytuacji przez przedstawiciela Gminy Suchożebry w Radzie Nadzorczej przedsiębiorstwa ZUO Sp. z o. o

7.Głosowanie uchwał w sprawie:

a)    zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Krześlinie.

b)   zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2020-2023.

c)    zmian w budżecie gminy na rok 2020.

8.Wolne wnioski i informacje różne.

9.Zamknięcie obrad XX sesji Rady Gminy.

 

Szanowni Państwo,
w związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań wywołanych koronawirusem SARS – CoV-2 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców  informuję, że sesja Rady Gminy Suchożebry odbędzie się bez udziału publiczności.

Decyzja ta jest spowodowana warunkami lokalowymi uniemożliwiającymi zapewnienie odpowiedniej ochrony przed zakażeniem.

Proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń.

Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji, proszę przekazywać za pośrednictwem radnych.

 

Zainteresowani mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji, która zwyczajowo prowadzona jest on-line na kanale Urzędu w serwisie YouTube pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCRVLI6lwhHTMvoBG6cnVPpg

 

 

Poniżej, jak zawsze będzie również zamieszczony link do transmisji z obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/

Bogdan Wysocki

 

Przyjęty porządek obrad

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Zgłaszanie uwag do protokołu z XIX sesji Rady Gminy Suchożebry.

4.Informacje Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami.

5.Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy Suchożebry.

6.Przedstawienie bieżącej sytuacji przez przedstawiciela Gminy Suchożebry w Radzie Nadzorczej przedsiębiorstwa ZUO Sp. z o. o

7.Głosowanie uchwał w sprawie:

a)    zmiana uchwały Nr V/38/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

b) zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Krześlinie.

c)   zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2020-2023.

d)    zmian w budżecie gminy na rok 2020.

8.Wolne wnioski i informacje różne.

9.Zamknięcie obrad XX sesji Rady Gminy.

 

Transmisja z obrad 


Imienne wykazy głosowania radnych podczas XX sesji Rady Gminy Suchożebry w dn. 04.08.2020.


Protokół z XX sesji Rady Gminy Suchożebry. 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 lipca 2020 13:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Rawa
Ilość wyświetleń: 108
11 sierpnia 2020 11:53 (Małgorzata Sopińska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 sierpnia 2020 15:07 (Małgorzata Sopińska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 sierpnia 2020 15:07 (Małgorzata Sopińska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)