Ławnicy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Wójta Gminy Suchożebry w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników

Wójt Gminy Suchożebry informuje, że w dniu 30 czerwca 2019 r. upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników. Zasady wyborów ławników oraz tryb zgłaszania kandydatów na ławników określają przepisy: Ustawa z dnia