Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE „PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY SUCHOŻEBRY W 2018 ROKU”.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchożebry w 2018 roku". Wójt Gminy Suchożebry zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest...

Zawiadomienie Wójta Gminy Suchożebry o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość na terenie gminy.

Wójt Gminy Suchożebry zawiadamia, że uchwałą Rady Gminy Suchożebry Nr XXVII/216/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty – od dnia 1 stycznia 2018 r. zostały zmienione stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi....