Samorządowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 18 lutego 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy: Ceranów, Olszanka, Sarnaki, Siedlce, Suchożebry, Miasta Siedlce i Sokołów Podlaski, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Sprawozdania Komitetu Wyborczego Wyborców Blisko Ludzi i Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztofa Bujalskiego, uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy Suchożebry, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., będą udostępniane do wglądu na wniosek zainteres

Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 14 stycznia 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy: Ceranów, Mokobody, Sabnie, Stara Kornica, Siedlce, Skórzec, Suchożebry i Wiśniew, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Sprawozdanie Komitetu Wyborczego Wyborców Uczciwa gmina Suchożebry uczestniczącego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy Suchożebry, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., będzie udostępniane do wglądu na wniosek zainteresowanych podmiotów w siedzibie Delegatury Krajowego Biura...